Även om projektet som helhet kommer att ha ett övergripande fokus på de globala målen, kommer vi särskilt att satsa på det globala målet nr. 7 under det här första projektåret. Detta kommer att ses som en pilot, varefter vi kan fokusera kring fler globala mål under kommade projektår. Det globala målet nr. 7 heter ‘Hållbar energi för alla’ och vi har valt detta av flera anledningar. Dels har vi inom regionen särskild kompetens inom just energifrågan – exempel på företag i branschen som är baserade här är TRINE, Göteborg Energi och SP, men den listan kan göras lång. Att just dessa företag tas med som exempel här beror på att de har ett uttalat fokus på satsningar för hållbara energilösningar, såsom solenergi, tillgång till energi för människor i utvecklingsländer, vindkraft eller andra förnyelsebara energikällor. Vi ser också möjliga synergier med regionens Handlingsprogram för hållbar energi, vilket känns positivt eftersom VGR är den region i landet som har störst satsningar på förnyelsebar energi.